Wettelijke informatie

Wettelijke informatie 

Redacteur van de website www.rideandrug.com 

WLSB, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met één partner 

Publiciteitsdirecteur 

Sébastien ROHART 

Adres 

460, avenue des Bigos 

34740 VENDARGUES, FRANKRIJK 

Aandelenkapitaal

€ 10 000 

Handels- en vennootschapsregisternummer

SIREN 902 897 024 (RCS Montpellier) 

BTW-identificatienummer 

FR34 902 897 024 

Host van het informatiesysteem 

OVH (2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk – Tel : (+33) 820 698 765)s RCS Lille Metropool 424 761 419 

Contactinformatie 

E-mail:  rideandrug@wlsb.eu 

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De website  www.rideandrug.com en de volledige inhoud ervan (met name de foto’s, illustraties, logo’s, merken en informatie van welke aard ook die erin zijn opgenomen) worden beschermd door het auteursrecht. WLSB verleent de gebruikers van haar website een eenvoudige toelating om de inhoud van de site te bekijken, met uitsluiting van met name het hergebruik van het geheel of een gedeelte van de inhoud van de website, om welke reden dan ook. 

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte proces, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en kan worden vervolgd. De op de website afgebeelde merken en logo’s zijn gedeponeerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn. 

Foto/video: 

©lesdirectors 

©gregorychrisphotography 

©wheesperagency